څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

Bank of Images

شمار تصاویر درین مجموعه، به (28290) تصویر رسیده است.جاه - Place
(281)
☼  Afghanistan / Old (38)
☼  BENAZIR Bhutto HOUSE (16)
☼  National Geographic - nutre (379)
☼  Pakistan (331)
☼  Pakistan in Comedy  (73)
☼  Pakistan Karachi  (26)
☼  Pak_Kashmir (12)
☼  Pak_Landscape (21)
☼  Pak_Mountains (49)
☼  The Amir’s faour for Englis... (1)
☼  آبادی و عمران در حاکمیت کرزی (101)
☼  آرامگاه احمد ظاهر (5)
☼  آرامگاه و جسد محمد داوود (11)
☼  آرمگاه سلطان مسعود غزنوی در... (1)
☼  آریانا بزرگ (1)
☼  آسمائی کابل (1)
☼  آسمان بودا (1)
☼  آی خانم (1)
☼  ارگ جمهوری (10)
☼  ارگ شاهی (5)
☼  ارگ کابل (1)
☼  ارگ کابل ۹۰ (2)
☼  استدیوی تلویزیون ملی (1)
☼  افتتاح تعمیر جدید لیسه استق... (1)
☼  افغانستان (7)
☼  افغانستان در جنگ دوم افغان ... (234)
☼  افغانستان و افغانان در تصاو... (117)
☼  امپراطوری سلجوقی (1)
☼  اوزبیکستان (16)
☼  اوستا در افغانستان (1)
☼  اولین موتر (1)
☼  ایستگاهی بس کابل/ پشاور (1)
☼  بازار سيمسار (1)
☼  بازار هراتِ تورنتو (1)
☼  بازار و کار / پیش از هفت ثور (130)
☼  بازار کابل (1)
☼  باغ بابر (2)
☼  باغ بالا (1)
☼  باغ بالا پغمان (1)
☼  باغ بالا کابل (1)
☼  باغ بالا٬ کابل (1)
☼  باغ جلال آباد (1)
☼  باغ شاهی جلال آباد (3)
☼  باغ عمومی پغمان (1)
☼  باغ نمله جلال آباد (1)
☼  بالا حصار قندهار (1)
☼  بالاحصار غزنی (2)
☼  بالاحصار کابل (7)
☼  بالاحصار کابل در جنگ دوم اف... (16)
☼  بامیان (234)
☼  بامیان - روز بیرق ملی (5)
☼  بامیان در افغانزمین (49)
☼  بت بامیان (1)
☼  بخارای مفلوک (13)
☼  بدخشان (3)
☼  برج ساعت (1)
☼  بغلان (17)
☼  بغلان تاریخی (6)
☼  بلاد العجم (1)
☼  بلخ (1)
☼  بلخ تاریخی (21)
☼  بند امیر (1)
☼  بند کجکی در هلمند (1)
☼  بگرامی کابل (1)
☼  بی بی مهرو (1)
☼  تاجکستان (38)
☼  تاق ظفر (1)
☼  تانک تیل (1)
☼  تخار تاریخی (6)
☼  ترکیه (25)
☼  تپهٔ قلعهٔ موسی (1)
☼  تیاتر سرواز (1)
☼  تیاتر پغمان (1)
☼  جاده میوند (1)
☼  جاهی در افغانستان (1)
☼  جبههء عقب نشینی (68)
☼  جهیل زرقول٬ بدخشان (1)
☼  جوانان در هرات (1)
☼  حرمسرای قندهار (1)
☼  حوزه یی نقشه ها / (48)
☼  حوض سنگی (1)
☼  حوض كوه شاه سليم (1)
☼  حوض کوه شاه سلیم (1)
☼  خانه های سر کوه آسمائی (1)
☼  خیبر پاس ۹۰ (1)
☼  دافغانستان بانک (1)
☼  دامنهٔ هندوکش (5)
☼  دانش فرهنگي مرکز / لغمان (9)
☼  در حاکمیت برهان الدین ربانی (111)
☼  در سفر ننگرهار (4)
☼  درهٔ خیبر (2)
☼  درهٔ چترال٬ بدخشان (1)
☼  دروازهٔ عیدگاهٔ قندهار (1)
☼  دریا هلمند (2)
☼  دریای هلمند (1)
☼  دشهيدانو چوک (1)
☼  دهمزنگ (1)
☼  دکان (1)
☼  دیوار تاریخی زنبورک شاه (1)
☼  رادیو افغانستان (1)
☼  رادیو افغانستان در شسی... (1)
☼  رادیو و تلویزیون باختر (16)
☼  رادیو کابل (6)
☼  راه آهن کابل (1)
☼  روستا (21)
☼  زمان حاکمیت حزب دموکراتیک خلق (32)
☼  زنده گی در جبههء عقب نشینی (61)
☼  زین العماره٬ کابل (1)
☼  سالنگ (2)
☼  سراج العمارت (1)
☼  سرای بالاحصار کابل (1)
☼  سرحد افغانستان و ایران (1)
☼  سرحد افغانستان و هند (2)
☼  سکونتگاه تابستانی شاهی پغمان (1)
☼  سینما (1)
☼  سینما پارک (1)
☼  شاهراه های افغانستان (38)
☼  شفاخانه زنان در کندهار (1)
☼  شمالی (2)
☼  شهدای صالحین / کابل (18)
☼  شهر و روستا / قبل از هفت ثور (25)
☼  شهرک نزدیک دریا ازغنداب (1)
☼  شهری / نقشه ها (13)
☼  شکارگاه در پغمان (1)
☼  شیرپور (1)
☼  طاق ظفر پغمان (1)
☼  طبیعت افغانستان (129)
☼  طبیعت افغانستان / سیاه و سفید (10)
☼  طبیعت افغانستان در تصاویر ج... (32)
☼  طعام خانه پوهنتون پولیتخنیک... (1)
☼  عمارت نمکدان (1)
☼  عمران و رفاه / پیش از هفت ثور (56)
☼  عيدګاه (1)
☼  غازی استودیوم (2)
☼  غزنه (1)
☼  غزنه در ۹۰ (1)
☼  غزنی (12)
☼  غزنی تاریخی (10)
☼  غور تاریخی (24)
☼  فابریکه (1)
☼  فابریکه سمنت کابل (1)
☼  فابریکه نساجی گلبهار (1)
☼  فابریکهٔ جنگلک (1)
☼  قرارداد صلح میان انگلیس و ا... (1)
☼  قرغه / کابل (5)
☼  قصر الغ‌بیگ (1)
☼  قصر تاجبیگ (1)
☼  قصر دارالمان (2)
☼  قصر شاهی پغمان (1)
☼  قصر فرح بخش لغمان (1)
☼  قصر فرخ بخش لغمان (1)
☼  قصر هندکی (1)
☼  قصر گلخانه (1)
☼  قلات (1)
☼  قلعهٔ بکهر (1)
☼  قلعهٔ نواب جبار خان (1)
☼  قلعهٔ هرات (1)
☼  قندهار (1)
☼  لب دریا (1)
☼  لغمان (1)
☼  لغمان در تاریخ معاصر (9)
☼  لغمان در ۹۰ (1)
☼  لیسه عالی استقلال (3)
☼  لیسهٔ حبیبیه (1)
☼  ماشینخانه (1)
☼  محلات نظامیان شوروی در افغا... (11)
☼  مختلف / نقشه ها (15)
☼  مرگ خورشید (1)
☼  مزار شریف (3)
☼  مزارشریف (1)
☼  مسجد جامع شاۀ دو شمشیره (1)
☼  مسجد حاجی یعقوب (2)
☼  مسجد پغمان (1)
☼  معدن زغال سنگ (1)
☼  مقبرهٔ بابرشاه (1)
☼  منار جام کهن سالترین برج خش... (1)
☼  منار جهل و علم (9)
☼  منار عبدالوکیل خان (1)
☼  منارهای هرات (1)
☼  مناطر طبیعی افغانستان (142)
☼  مناظر طبیعی (118)
☼  منزل سردار یارمحمد خان (1)
☼  منظرئی از افغانستان (1)
☼  مهتاب باغ (1)
☼  مکتب دختران کابل (1)
☼  مکتب قوای هوائی (1)
☼  میدان (1)
☼  میدان هوائی کابل (2)
☼  میدان هوائی کندهار (2)
☼  میر غضب (1)
☼  میوه فروشی (2)
☼  نامعلوم (8)
☼  نساجی کابل (1)
☼  نقشه آریانا (1)
☼  نقشه افعانستان قدیم (1)
☼  نقشه های تاریخی (132)
☼  نقشه ی جغرافیای قومی افغانس... (25)
☼  نقشهٔ افغانستان (3)
☼  ننگرهار (7)
☼  ننگرهار در تاریخ معاصر (30)
☼  نورستان (25)
☼  نورستان و نورستانیان افغان (30)
☼  هرات (98)
☼  هرات تاریخی / (53)
☼  هلمند تاریخی (10)
☼  هوتل سپینزر (1)
☼  هوتل کابل (2)
☼  واخان٬ بدخشان (1)
☼  وزارت خارجه (1)
☼  وزارت مالیه (1)
☼  وزارت معارف (1)
☼  ولایات / نقشه ها (26)
☼  ولایت تخار در دهه ی هفتاد ش... (54)
☼  ولایت خوست افغانستان (1)
☼  ویرانه های تاریخی افغانستان (38)
☼  ٲبشار یخشیره (1)
☼  پامیر (1)
☼  پامیر ٬ بدخشان (1)
☼  پاچاخیل / لغمان سبز (48)
☼  پسته خانه (1)
☼  پغمان (3)
☼  پغمان در تاریخ معاصر (80)
☼  پغمان در دههٔ ۰ (1)
☼  پغمان در ۹۰ (3)
☼  پل آرتل (1)
☼  پل هارتن (1)
☼  پنجشیر (4)
☼  پنجشیر آرامگاه مسعود / (3)
☼  پنجشیر خانه ی مسعود / (4)
☼  چهاړاهی پشتونستان (2)
☼  چهل زینهٔ قندهار (3)
☼  چورستان (1)
☼  کابل (1354)
☼  کابل استور (1)
☼  کابل تاریخی (165)
☼  کابل در میلادی (1)
☼  کابل در دههٔ میلادی (1)
☼  کابل در دههٔ ,۹۰ (1)
☼  کابل در دههٔ ۹۰ (1)
☼  کابل دهه ۹۰ (1)
☼  کابل قدیم (5)
☼  کابل و کابلیان در عکس های و... (126)
☼  کابل کهنه (1)
☼  کابل ۹۰ (1)
☼  کابلیان (1)
☼  کانال بوبه، کندهار (1)
☼  کاپیسا خانه ی پدری حبیب ال... (1)
☼  کتاب فروشی (9)
☼  کتابخانه لیسه عالی استقلال (2)
☼  کتابخانهٔ پغمان (1)
☼  کتابخانهٔ پوهنتون کابل (1)
☼  کجاست؟ (15)
☼  کجکن (33)
☼  کجکن (پنجشیر) (4)
☼  کروخ / هرات / قوس 1397 - 1 (1)
☼  کروخ / هرات / قوس 1397 - 10 (1)
☼  کروخ / هرات / قوس 1397 - 11 (1)
☼  کروخ / هرات / قوس 1397 - 12 (1)
☼  کروخ / هرات / قوس 1397 - 13 (1)
☼  کروخ / هرات / قوس 1397 - 14 (1)
☼  کروخ / هرات / قوس 1397 - 15 (1)
☼  کروخ / هرات / قوس 1397 - 16 (1)
☼  کروخ / هرات / قوس 1397 - 2 (1)
☼  کروخ / هرات / قوس 1397 - 3 (1)
☼  کروخ / هرات / قوس 1397 - 4 (1)
☼  کروخ / هرات / قوس 1397 - 5 (1)
☼  کروخ / هرات / قوس 1397 - 6 (1)
☼  کروخ / هرات / قوس 1397 - 7 (1)
☼  کروخ / هرات / قوس 1397 - 8 (1)
☼  کروخ / هرات / قوس 1397 - 9 (1)
☼  کمینگاه (1)
☼  کندز (12)
☼  کندهار (9)
☼  کندهار تاریخی (25)
☼  کندھار (1)
☼  کوچه ئی در کابل (1)
☼  کوچه اهنگری (1)
☼  کوچهٔ آهنگران (1)
☼  کوچۀ سر مخزن ده افغانان (1)
☼  کویته (1)
☼  ګلفروشی (1)
چیز - Object
(276)
☼  Afghans / OLd (37)
☼  Amanullah zum Dank schenkt... (1)
☼  Easter (1)
☼  ISAF (58)
☼  Kabbalah (1)
☼  liquid blue in Kabul Kanda... (76)
☼  Military force in Kandahar (18)
☼  National Geographic - History (226)
☼  On the Meaning of Meaning (1)
☼  Show Troops in Afghanistan (29)
☼  Soldiers Afghanistan Tin Type (20)
☼  The Last Sunset (1)
☼  Tried of Wars (1)
☼  آبدات شوروی از جنگ در افغان... (24)
☼  آبرنگ (1)
☼  آبرنگ و رنگ روغى (1)
☼  آبرنگ و نوك آهنى (1)
☼  آریانا افغان (2)
☼  آسیب های تاریخی (7)
☼  آفت، جرم و جنایت (97)
☼  آهو مارکوپولو (2)
☼  ابرنگ و رنگ روغن مكس (1)
☼  اثر استاد میمنه گی (8)
☼  احترام باور ها (1)
☼  اردوی افغانستان / پس از هفت... (22)
☼  اردوی افغانستان / پس از هفت... (4)
☼  اسباب موسیقی (15)
☼  اسلامی (3)
☼  اسلامیست ها (25)
☼  اسماعیلیه (3)
☼  اسناد / تهدید (2)
☼  اسناد شوروی از جنگ در افغان... (10)
☼  اسپ زیبا (1)
☼  اطلاحیه سفارت امریکا در مور... (2)
☼  اعضای اناث شورای ملی افغانس... (64)
☼  اعضای ذکور شورای ملی افغانس... (112)
☼  افراد مسلح غیر مسوول دههء ... (26)
☼  افغان پست (264)
☼  افغانان (365)
☼  افغانستان در اعلانات خارجی (6)
☼  افغانستان در عکس های جان پاتن (39)
☼  افغانی (1)
☼  الف های دری (1)
☼  الف های زبان دری (1)
☼  الفبای دری (1)
☼  امین ٬ امیلیه٬ داود (1)
☼  انتخابات شورای ملی (54)
☼  انجمن های ژورنالیستان افغان (20)
☼  اهل رسانه ها (28)
☼  اهل طریقه (3)
☼  بارفکس (11)
☼  بازار کابل (1)
☼  بامیان (1)
☼  بت بامیان (1)
☼  بدنسازان افغان (10)
☼  برگ تردد مؤقت (1)
☼  بز کوهی (1)
☼  بزرگان موسیقی افغانی دهه ی... (28)
☼  بزرگان، شخصیت ها و متنفذین ... (121)
☼  بزکشی (23)
☼  بعد از طوفان (1)
☼  بلند (1)
☼  بنچ (9)
☼  به يادى روز هاى بارانى و خز... (1)
☼  بهار (1)
☼  بهترتر اشتباه است (1)
☼  بودای بامیان (1)
☼  بیرق افغانستان (29)
☼  ت ت ت اسم خاص ر عام ساختن (1)
☼  ت ت ت شجره سازی (1)
☼  ت ت ت نامگذاری مناطق (1)
☼  ت ت ت گم کردن نام ها (1)
☼  تابلو (3)
☼  تاریخ در نقاشی (36)
☼  تاریخی اسناد / (14)
☼  تازی افغان (5)
☼  تصاویر متفرقه (43)
☼  تصور (1)
☼  تظاهرات دههء شمسی / (60)
☼  تفریحات نظامیان شوروی در اف... (25)
☼  توپ کلان غزنه (1)
☼  تکت ملی بس (1)
☼  جانوران (8)
☼  جرم و تخطی قوای خارجی (17)
☼  جرگه (1)
☼  جشن در پغمان (1)
☼  جمعیتی شورای نظاری / (93)
☼  جنایات شوروی در جنگ افغانستان (12)
☼  جنایات و خشونت داعش (12)
☼  جنتری سال (1)
☼  جنگ (49)
☼  جنگ اول افغان و انگلیس (37)
☼  جنگ با زبان (1)
☼  جنگ با لغات عربی (1)
☼  جنگ دوم افغان و انگلیس (110)
☼  جنگ و ویرانی در عکس های جان... (10)
☼  جنگنامه (1)
☼  جهان موازی (1)
☼  جهانگیرنامه (1)
☼  جوانان افغان و ورزش پارکور (10)
☼  حرکات بدنسازی (117)
☼  حزب اسلامی افغانستان (20)
☼  حزب وحدت (116)
☼  حفیظ الله وفا نورستانی (1)
☼  حماسه ی جهاد افغانان بر ضد ... (160)
☼  خارجیان در افغانستان (36)
☼  خارجیان در افغانستان / قدیمی (31)
☼  خاطرات جنگ (40)
☼  خانواده ی چرخی (4)
☼  خدمات هوایی در افغانستان (24)
☼  خروج از افغانستان (مستند نا... (18)
☼  خلقی و پرچمی (22)
☼  خوردسالان افغان (190)
☼  خوردن در سه کشور همزبان (1)
☼  خیانت اسناد / (15)
☼  داچ هاى قديمى اوكراين (1)
☼  داکتر اسدالله حبیب (1)
☼  دختران و زنان افغان در اردو... (19)
☼  در ایران (27)
☼  در حملات انتحاری و استشهادی (87)
☼  در خارج (5)
☼  در دری (152)
☼  در دری ا ارباب سخن (1)
☼  در زمان تجاوز شوروی و ستم ه... (30)
☼  در زمان جهاد (4)
☼  در غرب (32)
☼  در نشنل جیوگرافی (20)
☼  در پاکستان (20)
☼  دروازهٔ بهشت (1)
☼  دری (3)
☼  دریاچهٔ آرام (1)
☼  دست اندرکاران رسانه ها (7)
☼  ده افغانان (1)
☼  ده بالا (2)
☼  دهشت افگنان اسیر (4)
☼  دو افغانیگی (2)
☼  دوستمی جنبشی / (11)
☼  رنگ بازی آزاد مودرن (1)
☼  رنگ روغن (3)
☼  رنگ روغن به یادی بزکشی های ... (1)
☼  رهبری طالبان (10)
☼  روز بیرق (1)
☼  ریگ ویدا و افغانستان (1)
☼  زمان حاکمیت طالبان (73)
☼  زنان و دختران آموزش یافته ی... (1)
☼  زنان و دختران آموزش یافته ی... (2)
☼  زنان و دختران آموزش یافته ی... (3)
☼  زنان و دختران آموزش یافته ی... (1)
☼  زنان و دختران آموزش یافته ی... (3)
☼  زنان و دختران آموزش یافته ی... (1)
☼  زنان و دختران آموزش یافته ی... (1)
☼  زنان و دختران افغان (5)
☼  زنان و دختران افغان / تار... (1)
☼  زنان و دختران افغان / پس ... (1)
☼  زیان های مالی و جانی نظامیا... (42)
☼  ستمی (14)
☼  سند تاریخی (11)
☼  سنگ هفت قلم (1)
☼  سچه سازی زبان دی (1)
☼  سکهٔ افغانی (1)
☼  سگ تازی (5)
☼  سیاه و سفید / شوروی در جنگ ... (464)
☼  سینماگران افغان اناث / (16)
☼  سینماگران افغان ذکور / (26)
☼  سیکهـ های افغانستان (7)
☼  شاه محمد ظاهر (رح) / مردم (5)
☼  شاهان، امیران، شهزاده گان و... (70)
☼  شاولی ولی ترانه ساز (1)
☼  شجره ی شاهان پشتون افغانستان (1)
☼  شخصیت ها / نقاشی (4)
☼  شهید گمنام (1)
☼  شوروی در افغانستان / رنگه (76)
☼  شیعه در افغانستان (2)
☼  ضایعات شوروی در جنگ افغانستان (61)
☼  طالبان (30)
☼  طالبان اسیر و مقتول (73)
☼  طبقه ی اناث افغان دهه ی هش... (62)
☼  عصر جدید ۰ (1)
☼  عنوان دری (6)
☼  عیسویان افغانستان (13)
☼  فارغان سال پوهنځی ژورنالیس... (16)
☼  فرهنگیان / اناث (9)
☼  فرهنگیان / ذکور (57)
☼  فساد اسناد / (20)
☼  فقر (66)
☼  قانون اساسی افغانستان ۰ (1)
☼  قبل از هفت ثور / اردوی افغا... (13)
☼  قرآن مجید (1)
☼  قوای توپچی در ۹ (1)
☼  قوای نظامی بین المللی در اف... (288)
☼  قوای هوائی افغانستان (1)
☼  لوگو، آرم و نشان (26)
☼  لیسه ی عالی استقلال / شمسی (4)
☼  ماهی از سر گنده شود... (1)
☼  محصلان و فارغان پوهنځی ژورن... (24)
☼  مدینه منوره (1)
☼  مردم (57)
☼  مردم افغانستان در تصاویر جا... (25)
☼  مردم در آرامی های قبل از هف... (111)
☼  مردم در حاکمیت برهان الدین ... (110)
☼  مردم در زمان حاکمیت حزب دمو... (82)
☼  مستند نارویژی فیر های کابل (37)
☼  مسوولان روزنامه ی انیس از آ... (13)
☼  مسیحی (3)
☼  مضحک اسناد / (17)
☼  معاهدهء دولتین علیتین افغان... (9)
☼  معلول و معیوب (8)
☼  ملکه سبا (1)
☼  ملی بس (1)
☼  مهاجر (16)
☼  مواد مخدر (42)
☼  موتر (1)
☼  موتر احمد ظاهر (1)
☼  موتری از سفارت آلمان (1)
☼  مودرن رنگ روغن (1)
☼  نام دری (1)
☼  نامه ئی عنوانی امیر امان ال... (1)
☼  نامه سردار ایوب حان (1)
☼  نامهای احزاب وسازمانها وگرو... (3)
☼  نخستین ریل (1)
☼  نسل نو سقوی (35)
☼  نشان دولت (1)
☼  نظامیان افغان / قدیمی (7)
☼  نظامیان شوروی و حکومت کمونی... (16)
☼  نظامیان کانادا در افغانستان (96)
☼  نقاشى بزكشى رنگ روغن با كاردك (1)
☼  نمایشگاه کتاب در کابل (1)
☼  نوازنده گان (6)
☼  هشتم جوزای سال شمسی (16)
☼  هلیکوپتر نظامی شوروی (1)
☼  همکاران بخش خبر تلویزیون نو... (1)
☼  همکاران بخش خبر تلویزیون یک / (8)
☼  همکاران قلمی مجله ی ویښ زلم... (37)
☼  واحد پول افغانی (69)
☼  وحش جنگل (1)
☼  ورزشکاران افغان / اناث (13)
☼  ورزشکاران افغان / ذکور (29)
☼  وزیران و روسا در حکومت حامد... (45)
☼  ولگردان مدنی (4)
☼  پاکسازی زبان دری (1)
☼  پاکستانی های اسیر (5)
☼  پرچم های افغانستان (23)
☼  پسران و مردان افغان در اردو... (85)
☼  پشک وحشی (1)
☼  پولیس افغانستان دهه ی شمس... (39)
☼  پیرامون محمد طارق بزگر (56)
☼  چادری (86)
☼  چالش ؟ (1)
☼  چند نام و یک زبان (1)
☼  چهره ها / اناث (28)
☼  چهره ها / ذکور (68)
☼  ڤ در زبان دری (1)
☼  کابل (2)
☼  کار و کارگر (99)
☼  کارت شناسایی (3)
☼  کارتون - خارجی (9)
☼  کارتون های خارجی راجع به اف... (35)
☼  کاروان (1)
☼  کارگاهٔ حیات (1)
☼  کدام عالی (1)
☼  کشته گان و مجروحان شوروی در... (36)
☼  کلمهٔ شریف (1)
☼  کمیدین های خارجی در افغانستان (5)
☼  کهکشانی (2)
☼  کودکان افغان / قدیمی (63)
☼  کوچهٔ بغل کوه (1)
☼  کوچیان (72)
☼  کوکاکولا فانتا (1)
☼  گدایی بس است (1)
☼  گزارشگران افغان / (3)
☼  گپ زدن (1)
☼  ی های دری (1)
☼  یادداشت سردار محمد داوود (3)
☼  ۰ افغانیگی (1)
☼  ۰۰ افغانیگی (3)
☼  ۰۰۰ افغانیگی (2)
کس - Person
(1096)
☼  A9 (393)
☼  armin scholz (5)
☼  Arnold Schwarzenegger (91)
☼  Aryana Sayeed, Pop singer (1)
☼  Bactrian baseball team (1)
☼  Bertil Fox (14)
☼  Bhutto (36)
☼  Boyer Coe (10)
☼  celina jaitly (160)
☼  Chris Cormier (13)
☼  Chris Dickerson (10)
☼  Craig Titus (9)
☼  Dani Divine (328)
☼  Dennis James (28)
☼  Dorian Yates (72)
☼  Ed Corney (20)
☼  Esra Saraçoğlu (240)
☼  female bodybuilders (170)
☼  Females From Islamic Republ... (77)
☼  Females from Tajikistan  (217)
☼  Females from Uzbekistan  (604)
☼  Franco Columbu (11)
☼  Frank Zane (9)
☼  Greg Valentino (10)
☼  Gülşah Güçyetmez (148)
☼  Hadich (122)
☼  Jay Cutler (47)
☼  kevin levrone (20)
☼  Kingdom of Babur Shah (1)
☼  Larry Scott  (12)
☼  Lee Haney (18)
☼  lee priest (29)
☼  Mahmud Tarzi (1)
☼  Marks and Spencer (1)
☼  Muslim females from all Cou... (185)
☼  Mustafa Mohammad (7)
☼  Nasser El Sonbaty (146)
☼  National Geographic - people (51)
☼  Niicola Tesla (1)
☼  Paco Bautista (16)
☼  Pakistan  (1)
☼  pashtun actress  (4)
☼  Phil Hill (7)
☼  Ronnie Coleman (53)
☼  Rozi (86)
☼  Samir Bannout (10)
☼  sana khan (254)
☼  sara ali khan (83)
☼  Sardar Ghulam Muhammad Khan... (1)
☼  Sergio Oliva (11)
☼  Shweta Tiwari in kabul (3)
☼  Sobia khan  (6)
☼  Tehmeena Afzal (91)
☼  Tomiris (12)
☼  Veena Malik (35)
☼  warina hussain (134)
☼  Women in the Faculty of Med... (1)
☼  Zarine Khan (179)
☼  آرزو (7)
☼  آرزو صدیق (2)
☼  آرزو نیک بین (4)
☼  آرکستر جاز جوانان رادیو تلو... (1)
☼  آریانا سعید (106)
☼  آرین خان (10)
☼  آزیتا «غنی زاده» (9)
☼  آصف آهنگ (1)
☼  آصف مائل (1)
☼  آصف مایل (1)
☼  آل کرت (1)
☼  آل یحی (1)
☼  آنجلینا جولی در افغانستان (10)
☼  ابن سینا بلخی (1)
☼  ابوالموید بلخی (1)
☼  ابومعشر بلخی (1)
☼  ابوی ها (1)
☼  اتن زنان (1)
☼  اجمل حیدری (1)
☼  احسان امان (3)
☼  احمد شاه مسعود / قدیمی (9)
☼  احمد شاه مسعود در جبهه ی عق... (66)
☼  احمد شاه مسعود در سفر اروپا (10)
☼  احمد شاه مسعود و ایرانی ها (3)
☼  احمد شاه مسعود و خارجیان (8)
☼  احمد شاه مسعود و پاکستانی ها (4)
☼  احمد ظاهر (669)
☼  احمد ظاهر , پرستو و احمد مرید (1)
☼  احمد ظاهر با احمد ولی٬ هنگا... (1)
☼  احمد ظاهر با دوستانش (1)
☼  احمد ظاهر با مادرش (1)
☼  احمد ظاهر با هارون یوسفی (1)
☼  احمد ظاهر با پدر و خواهر خود (1)
☼  احمد ظاهر با پدرش داکتر ظاهر (2)
☼  احمد ظاهر در بامیان (2)
☼  احمد ظاهر در محفل عروسی دوس... (1)
☼  احمد ظاهر و احمد مرید (1)
☼  احمد ظاهر و ح . اکرم (1)
☼  احمد ظاهر و خانمش و رشاد جان (1)
☼  احمد ظاهر و دوستان (27)
☼  احمد ظاهر و ذبیح الله امانیار (2)
☼  احمد ظاهر و علی احمد خرم سا... (1)
☼  احمد ظاهر و مادرش (1)
☼  احمد ظاهر و محمود فارانی (1)
☼  احمد ظاهر و همراهان (1)
☼  احمد ظاهر و پوری بنائی ایرانی (1)
☼  احمد ظاهر و ژیلا (1)
☼  احمد ظاهر و گوگوش (1)
☼  احمد محمود امپراطور (2)
☼  احمد مرید (1)
☼  احمد ولی (8)
☼  احمد ولی جان (1)
☼  احمد ولی جان و ظاهر جان هویدا (1)
☼  احمد ولی جان و هنگامه جان (4)
☼  احمد یاسین سالک قادری (49)
☼  احمد یاسین فرخاري با استاد ... (1)
☼  احمد یاسین فرخاري با استاد ... (1)
☼  احمدشاه ازهر  (1)
☼  احمدشاه شکران (1)
☼  احمدشاه علم هنرمندان (1)
☼  احمدشاه علم و آریانا سعید (1)
☼  احمدشاه علم و استاد ارمان (1)
☼  احمدشاه علم و حامد نوید (1)
☼  احمدشاه علم و حیدر سلیم (1)
☼  احمدشاه علم و دوستان (1)
☼  احمدشاه علم و زهر جان یوسف (1)
☼  احمدشاه علم و غلامعلی (1)
☼  احمدشاه علم و مهدی حسن (1)
☼  احمدشاه مسعود (6)
☼  احمدظاهر (3)
☼  احمدظاهر و رشادظاهر پسرش (1)
☼  احمدظاھر (9)
☼  احمدولی (1)
☼  اریس پرویز (1)
☼  استاد احسان همایون (1)
☼  استاد ارمان (3)
☼  استاد اسیر قندی آغا (1)
☼  استاد الفت آهنگ (2)
☼  استاد امان الله حیدرزاد (1)
☼  استاد امیر محمد (1)
☼  استاد اول میر (6)
☼  استاد اولمیر (1)
☼  استاد ایوب (1)
☼  استاد برشنا (1)
☼  استاد برهان الدین ربانی شهید (1)
☼  استاد ترانه ساز (1)
☼  استاد ترانه ساز و استاد آصف... (1)
☼  استاد ترانه ساز و خانم مدوب... (1)
☼  استاد جلیل ځلاند (7)
☼  استاد حبیب الله رفیع (1)
☼  استاد خلیل الله خلیلی (1)
☼  استاد خلیلی (1)
☼  استاد خیال (4)
☼  استاد خیال با استاد ځلاند (1)
☼  استاد خیال و دوستان (2)
☼  استاد خیال و ملکه فرح پهلوی... (1)
☼  استاد خیال و مهدی حسن (6)
☼  استاد خیال٬ ظاهر هویدا و سن... (1)
☼  استاد خیال٬ میرمن ژیلا و مح... (1)
☼  استاد خیر محمد خان یاری (1)
☼  استاد ربانی رنگین (1)
☼  استاد رحیم بخش (11)
☼  استاد رحیم گل (2)
☼  استاد رفیق صادق (92)
☼  استاد سرآهنگ (21)
☼  استاد شاه ولی ولی ترانه ساز (1)
☼  استاد شیدا (2)
☼  استاد صابر (1)
☼  استاد عالم خان (8)
☼  استاد عبدالمالک بهار (1)
☼  استاد عتیق الله پژواک (1)
☼  استاد غلامعلی (1)
☼  استاد قاسم (1)
☼  استاد قاسم افغان (3)
☼  استاد قمرالدین چشتی (2)
☼  استاد قمرالدین چشتی، (1)
☼  استاد محمد اسحاق الکو (17)
☼  استاد محمد اسماعیل یون (43)
☼  استاد مددی (1)
☼  استاد ملنگ (2)
☼  استاد مهوش (13)
☼  استاد میمنه گی (1)
☼  استاد نبی گل (2)
☼  استاد نسیم نگهت (1)
☼  استاد ننگیالی (2)
☼  استاد ننگیالی و همراهان (1)
☼  استاد نینواز (1)
☼  استاد نینواز و استاد خیال (1)
☼  استاد هاشم (1)
☼  استاد همآهنگ (9)
☼  استاد واصف باختری (1)
☼  استاد ځلاند در حضور ملکهٔ ا... (1)
☼  استاد ځلاند و احمد ولی جان (1)
☼  استاد ځلاند و استاد هاشم (1)
☼  استاد ځلاند٬ خانم ژیلا و دو... (2)
☼  استاد کمال الدین بهزاد هروی (1)
☼  استاد کهزاد (1)
☼  استاد گل زمان (1)
☼  استاد گل پاچا الفت (4)
☼  استاد یعقوب قاسمی (3)
☼  استادان لیسه عالی استقلال (2)
☼  استادسیف الدین (1)
☼  استیوردان آریانا (2)
☼  اسحاق ننګیال (1)
☼  اسد الله دانش (27)
☼  اشخاص در مقابل آرامگاه حضرت... (1)
☼  اشرف غنی احمدزی (58)
☼  اعدام های سقاوی (1)
☼  اعضای حزب دموکراتیک خلق افع... (1)
☼  اعلیحضرت احمدشاه بابا سدوزائی (2)
☼  اعلیحضرت امان الله خان (1)
☼  اعلیحضرت امان الله خان غازی (13)
☼  اعلیحضرت امان الله خان غازی... (8)
☼  اعلیحضرت امیر امان الله خان (296)
☼  اعلیحضرت امیر حبیب الله خان (6)
☼  اعلیحضرت امیر حبیب الله خان... (1)
☼  اعلیحضرت امیر شیرعلی خان با... (1)
☼  اعلیحضرت امیر شیرعلیخان (2)
☼  اعلیحضرت امیر عبدالرحمان خان (1)
☼  اعلیحضرت امیر عبدالرحمان خا... (2)
☼  اعلیحضرت سردار ایوب خان (2)
☼  اعلیحضرت سردار حبیب الله خا... (2)
☼  اعلیحضرت سردار محمد داؤد با... (1)
☼  اعلیحضرت سردار محمد داؤد خان (25)
☼  اعلیحضرت سردار محمد داؤد خا... (23)
☼  اعلیحضرت سردار محمد داؤد خا... (1)
☼  اعلیحضرت سردار محمد داؤد خا... (1)
☼  اعلیحضرت سردار محمد داود خا... (15)
☼  اعلیحضرت سردار محمد داوود خ... (3)
☼  اعلیحضرت سردار محمد زمان خا... (1)
☼  اعلیحضرت سردار محمد ظاهر شاه (5)
☼  اعلیحضرت سلطان غیاث الدین غ... (1)
☼  اعلیحضرت سپهسالار محمد نادر... (2)
☼  اعلیحضرت سپهسالار محمد نادر... (1)
☼  اعلیحضرت سپهسالار محمد نادر... (1)
☼  اعلیحضرت شاه محمود هوتکی (1)
☼  اعلیحضرت شیرشاه سوری (1)
☼  اعلیحضرت ظاهر شاه و ملکه حم... (3)
☼  اعلیحضرت محمد افضل خان (1)
☼  اعلیحضرت محمد ظاهر شاه (115)
☼  اعلیحضرت محمد ظاهر شاه با خ... (1)
☼  اعلیحضرت محمد ظاهر شاه با م... (1)
☼  اعلیحضرت محمد ظاهر شاه با ښ... (1)
☼  اعلیحضرت محمد ظاهر شاه با ښ... (1)
☼  اعلیحضرت محمد ظاهر شاه و مل... (1)
☼  اعلیحضرت محمد ظاهرشاه (17)
☼  اعلیحضرت محمد نادر خان (2)
☼  اعلیحضرت محمد نادر شاه (12)
☼  اعلیحضرت محمد نادر شاه شهید (2)
☼  اعلیحضرت میرویس خان هوتکی (1)
☼  اعلیحضرت وزیر اکبر خان غازی (5)
☼  اعلیضرت ظاهر شاه با سردار م... (1)
☼  اعلیضرت محمد ظاهر شاه (9)
☼  اعلیضرت محمد ظاهر شاه با جن... (1)
☼  اعلیضرت محمد ظاهر شاه با رئ... (1)
☼  اعلیضرت محمد ظاهر شاه با ښا... (1)
☼  اعلیضرت محمد ظاهر شاه و ملک... (1)
☼  افسانه (1)
☼  افسانه و خانم ناهید (1)
☼  افسران انگلیس (1)
☼  افعال آشپزباشی (1)
☼  افغان (1)
☼  افغانان (330)
☼  افغانان در دههٔ ۹۰ (1)
☼  افغانستان در ۹ (1)
☼  افغان٬ افغانی٬ افغانستان٬ ا... (1)
☼  افغانیگی (1)
☼  الحاج جبار خان (1)
☼  الطاف حسین سرآهنگ (2)
☼  الکساندر ٬ Alexander (1)
☼  امام ابوحنیفه (1)
☼  امام فخرالدین رازی (1)
☼  امان الله خان (28)
☼  امان الله خان / جوانی (11)
☼  امان الله خان / سفر های خارجی (73)
☼  امان الله خان / هجرت و مرگ (6)
☼  امان الله خان / هنگام سلطنت (82)
☼  امان الله خان / کودکی (6)
☼  امانی (1)
☼  امانی جان (2)
☼  امرالله صالح (1)
☼  امیر امان اللح خان (1)
☼  امیر امان الله خان (15)
☼  امیر امان الله خان در مصر (1)
☼  امیر جان صبوری (1)
☼  امیر حبيب الله کلکانی (1)
☼  امیر حبیب الله (1)
☼  امیر حبیب الله خان (47)
☼  امیر حبیب الله خان / نزدیکان (39)
☼  امیر حبیب الله خان و زهرا (1)
☼  امیر حبیب الله کلکانی (1)
☼  امیر خسرو دهلوی (1)
☼  امیر دوست محمد خان (1)
☼  امیر شیرعلی خان (10)
☼  امیر شیرعلی خان / نزدیکان (17)
☼  امیر شیرعلی خان با یارانش (1)
☼  امیر شیرعلیخان (3)
☼  امیر شیرعلیخان و سردار ایوب... (1)
☼  امیر عبدالرحمان خان (1)
☼  امیر عبدالرحمن خان (21)
☼  امیر عبدالرحمن خان / نزدیکان (8)
☼  امیر کرور سوری (1)
☼  امیرجان صبوری (2)
☼  انجنیر حکمتیار (40)
☼  انقره ۹ (1)
☼  انور خان غوثی (1)
☼  انور پاشا (1)
☼  اولین فارغ التحصیلان فاکولت... (1)
☼  اکادمیسین پوهاند داکتر عبدا... (1)
☼  اکبر نیکزاد (2)
☼  اکبرنامه (1)
☼  بابر شاه مغول (1)
☼  باران آریا (13)
☼  بارق شفیعی (2)
☼  بازگل بدخشی (2)
☼  بازی فوتبال در افغانستان (1)
☼  بامیان (1)
☼  ببرک کارمل (74)
☼  بت بامیان (2)
☼  بخت زمینه (1)
☼  برج ساعت (1)
☼  برخی از اعضای کابینهٔ سبه س... (1)
☼  برخی از اعضای کابینهٔ سردار... (1)
☼  بزکشی (1)
☼  بس کابلهرات (1)
☼  بشیر همدرد (5)
☼  بصیر کامجو (2)
☼  بلاد شرق ایران (1)
☼  بودا در افغانستان (1)
☼  بوهاند داكتر عبد الرحيم نوين (1)
☼  بی بی شرین اشپاری (1)
☼  بیلتون (3)
☼  بیگانه ساختن اشخاص (1)
☼  تعدادی از قلم بدستان افغان (1)
☼  تمنا تابش (1)
☼  تمنا جلال (4)
☼  تهمینه کوهستانی () (5)
☼  تواب آرش (4)
☼  توبچی ها (1)
☼  توریستان (1)
☼  توریستان در کابل، دههٔ ۹۰ م... (2)
☼  تیزگر (1)
☼  تیم فوتبال (3)
☼  تیم ملی فوتبال (1)
☼  جاوید حبیبی (3)
☼  جاوید شریف (3)
☼  جبار قاتل (1)
☼  جلال نورانی (2)
☼  جمشید شعله فیض (3)
☼  جنازهٔ امیر امان الله خان (1)
☼  جنرال حامد جان (1)
☼  جنرال عبدالولی (3)
☼  جنرال محفوظ جان (1)
☼  جنگ افغان و انگلیس (1)
☼  جواد غازی یار (1)
☼  جورج پم پیدو (1)
☼  جیانا خان (19)
☼  حاجی محمد کامران (6)
☼  حاجی محمد کامران و غوث زلمی (1)
☼  حامد محمود (3)
☼  حامد کرزی (18)
☼  حامد کرزی / خارجی (99)
☼  حامد کرزی / داخلی (80)
☼  حامد کرزی / نزدیکان (8)
☼  حبیب الله کلکانی (13)
☼  حبیب الله کلکانی / اسارت و ... (6)
☼  حبیب الله کلکانی / امارت (17)
☼  حبیب الله کلکانی / نزدیکان (17)
☼  حبیب شریف (1)
☼  حبیب قادری (3)
☼  حسن خان (1)
☼  حسین آرمان (3)
☼  حسین خان (2)
☼  حشمت احسان مند (1)
☼  حشمت شریندل (1)
☼  حفیظ الله امین (16)
☼  حفیظ الله خیال (1)
☼  حفیظ اﷲ امین (1)
☼  حماسه «کوهستانی» (9)
☼  حمزه بابا (1)
☼  حمزه شینواری (1)
☼  حمید رحیمی (5)
☼  حمیرا صدیق زاده (7)
☼  حمیرا نورزايی (1)
☼  حمیرا نگهت دستگیرزاده (2)
☼  حنیف هنگام (1)
☼  حُسنا لیدا (3)
☼  حکمتیار حاکمیت تنظیم ها / (14)
☼  حکمتیار زمان جهاد / (21)
☼  حیات الله بخشی (26)
☼  حیدر سلیم (1)
☼  حیدر سیلم (1)
☼  حیدری وجودی (1)
☼  خاطرات زندان پلـچـرخی (1)
☼  خاطره لیلا یوسفی (20)
☼  خال محمد خسته (1)
☼  خالد کیهان (4)
☼  خالده جان (1)
☼  خانم رخشانه و خانم ژیلا (1)
☼  خانم رخشانه و دوستان (1)
☼  خانم ژیلا (9)
☼  خانم ژیلا با خانم گاندی (1)
☼  خانم ژیلا با خانواده اش (2)
☼  خانم ژیلا با دیگر هنرمندان (12)
☼  خانم ژیلا با شوهرش (1)
☼  خانم ژیلا با کودکانش (1)
☼  خانم ژیلا در بلاک مکروریان (1)
☼  خانواده ی بنکش (1)
☼  خرم سلطان (2)
☼  خلاصه ی بحث اول (1)
☼  خلیل الله خلیلی (3)
☼  خوارزمشاهیان (1)
☼  خوشحال خان ختک (2)
☼  داكتر علی احمد پوپل (1)
☼  داوود خان (1)
☼  داوود سرخوش (5)
☼  داکتر اشرف غنی احمدزی (1)
☼  داکتر بالمکن داس (1)
☼  داکتر صادق فطرت ناشناس (1)
☼  داکتر عبدالظاهر (6)
☼  داکتر محمد یوسف (1)
☼  داکتر نجیب الله (76)
☼  داکتر نجیب الله احمدزی (9)
☼  داکتر نجیب الله با پدرش (1)
☼  دختر افغان (4)
☼  دختر کوچی (1)
☼  دختران در کابل (1)
☼  دل آغا سرود (2)
☼  دهمزنگ بسیار قدیم (1)
☼  دو دختر جوان افغاني خلبان ! (1)
☼  دکتور محمد اشرف غنی احمدزی (34)
☼  دیوان لعلوی (1)
☼  دیوه نیازی (2)
☼  ذکریا ضیا (1)
☼  ذکریا قاضیزاده (1)
☼  ذکی قیس (3)
☼  رابعه بلخی (1)
☼  رادو جان در نوجوانی (1)
☼  رادو جان در پیری (1)
☼  رامین شریف (3)
☼  رجب طیب اردوغان (2)
☼  رحمان بابا (1)
☼  رحیم جهانی (2)
☼  رحیم مهریار (3)
☼  رخشانه (2)
☼  رشاد ظاهر (1)
☼  رضا حیدری شاه بیدک - ۱ (1)
☼  رضا حیدری شاه بیدک - ۲ (1)
☼  رفقای حزبی (1)
☼  رمشا شفا (14)
☼  رنگریز کابلی (1)
☼  روبینا جلالی (4)
☼  رویا دوست (2)
☼  رویا زمانی (7)
☼  رویا زمانی- آزاده (105)
☼  رکسان سکندر (1)
☼  زرغونې انا لېسې (1)
☼  زرلشت «سادات» (18)
☼  زلمی شهباز (9)
☼  زن افغان (47)
☼  زن افغان در دههٔ ۹۰ (2)
☼  زن چادریدار (1)
☼  زنان افغان (31)
☼  زنان افغان در دههٔ ۹۰ (1)
☼  زنان در دهه ۹۰ (1)
☼  زنان در مسلک هوائی (1)
☼  زنان در کابل (7)
☼  زنان در کابل ۹۰ (5)
☼  زنده یاد احمد ظاهر (24)
☼  زنده یاد استاد ناصر «پورپیر... (19)
☼  زهره محمد (20)
☼  سارا جان ځلاند (1)
☼  سارا ځلاند (1)
☼  ساربان (7)
☼  ساربان با دوستان (1)
☼  ساربان و حیدرسلیم (1)
☼  سالار محمد گل خان مومند (2)
☼  سانا تبسم (3)
☼  ستاره (فاطمه حسین زاده) (3)
☼  ستاره کریمی (34)
☼  سرافسران انگلیس در قندهار (1)
☼  سردار ,محمد داود خان (1)
☼  سردار ایوب خان (1)
☼  سردار حمیدالله سراج (1)
☼  سردار دوست محمد خان محمد زائی (1)
☼  سردار سلطان محمد خان طلائی ... (1)
☼  سردار شاه محمود خان (1)
☼  سردار عبدالعزیز خان (2)
☼  سردار عبدالله طرزی (1)
☼  سردار عظیم الله خان (1)
☼  سردار عنایت الله خان (1)
☼  سردار عنایت الله خان سراج (11)
☼  سردار عنایت الله سراج (2)
☼  سردار محمد ايمن و عزيزالله ... (1)
☼  سردار محمد داؤد خان (28)
☼  سردار محمد داود خان (35)
☼  سردار محمد داود خان شهید (2)
☼  سردار محمد داوود خان (3)
☼  سردار محمد نعیم خان شهید (2)
☼  سردار محمد یوسف خان (1)
☼  سردار محمدهاشم (1)
☼  سردار نصرالله سراج (1)
☼  سردار کهندل خان (1)
☼  سرداران نامدار هزاره (1)
☼  سعد محسنی (2)
☼  سقوی (1)
☼  سقویان (3)
☼  سلطان محمود غزنوی (1)
☼  سلما (1)
☼  سلما جهانی (5)
☼  سلیم سرمست (8)
☼  سلیم شاهین (5)
☼  سلیمان نظیف  (1)
☼  سمیرا نصیری (32)
☼  سهیلا اصغری (1)
☼  سهیلا ځلاند (1)
☼  سوسن فیروز (3)
☼  سیاستمداران افغان (1)
☼  سیتا قاسمی (48)
☼  سید اسماعیل بلخی (5)
☼  سید جمال الدین افغان (7)
☼  سید جمال الدین اففان (1)
☼  سید جمال الدین سجادی - 1 (1)
☼  سید جمال الدین سجادی - 10 (1)
☼  سید جمال الدین سجادی - 11 (1)
☼  سید جمال الدین سجادی - 2 (1)
☼  سید جمال الدین سجادی - 3 (1)
☼  سید جمال الدین سجادی - 4 (1)
☼  سید جمال الدین سجادی - 5 (1)
☼  سید جمال الدین سجادی - 6 (1)
☼  سید جمال الدین سجادی - 7 (1)
☼  سید جمال الدین سجادی - 8 (1)
☼  سید جمال الدین سجادی - 9 (1)
☼  سید حسین (1)
☼  سید خلیل الله هاشمیان (2)
☼  سید عمر (1)
☼  سید مخدوم رهین (4)
☼  سید مستان‌ شاه کابلی (1)
☼  سیدال سخندان (1)
☼  سینماگران - خارجی (10)
☼  شادمان خان (1)
☼  شادکام (1)
☼  شادیباز و شادی اش (1)
☼  شاه امان الله خان (5)
☼  شاه امان الله غازی (1)
☼  شاه امان الله غازی و ملکه ... (1)
☼  شاه امان الله غازی و اتاترک (1)
☼  شاه شجاع (1)
☼  شاه محمد ظاهر (رح) / بازگشت... (40)
☼  شاه محمد ظاهر (رح) / جوانی (15)
☼  شاه محمد ظاهر (رح) / خارجی (50)
☼  شاه محمد ظاهر (رح) / نزدیکان (19)
☼  شاه محمد ظاهر (رح) / هجرت (5)
☼  شاه محمد ظاهر (رح) / هنگام ... (45)
☼  شاه محمد ظاهر و شاه امان ال... (11)
☼  شاه محمد نادرخان (35)
☼  شاه محمد نادرخان / نزدیکان (27)
☼  شاهدخت اندیا (3)
☼  شاهدخت بلقیس (4)
☼  شاهپور احمدزی (5)
☼  شاگردان فاکولتهٔ آرت (1)
☼  شاگردان لیسه عالی استقلال (1)
☼  شاگردان مکاتب (1)
☼  شبانه مهریار (69)
☼  شبانه مهریار و پرستو مهریار (1)
☼  شبنم ثریا (66)
☼  شبنم عبرت (22)
☼  شربتگل (1)
☼  شرکت کود کیمیائی (1)
☼  شفیق مرید (1)
☼  شفیق مُرید (6)
☼  شماری از داکتران افغان (1)
☼  شمس الدین مسرور (1)
☼  شمس تبریزی (1)
☼  شهزاده احمد شاه (6)
☼  شهزاده داوود پشتونیار (2)
☼  شهید قهار عاصی (1)
☼  شهید محمد جان فنا (72)
☼  شهید محمد موسی «شفیق» (3)
☼  شهید محمد موسی «شفیق» در جم... (1)
☼  شهید محمد موسی «شفیق» در صد... (2)
☼  شهید محمد موسی «شفیق» و امی... (1)
☼  شهید مینا (12)
☼  شیرشاه ماهیار (1)
☼  شیطان پرست (10)
☼  شیعه (16)
☼  شیون کابلی (2)
☼  صبغت الله مجددی (9)
☼  صدیق الله رښتین (2)
☼  صدیق زرگر (1)
☼  صدیق شباب (6)
☼  صدیق یعقوب (1)
☼  صفدر (1)
☼  صفیه طرزی (1)
☼  صفیه نوری (3)
☼  صوفی عشقری (2)
☼  صوفی/ شیخ/ ملنگ/ پیر/ درویش... (37)
☼  ضیاء قاری زاده (1)
☼  طاهر بدخشی (6)
☼  طاهر شباب (1)
☼  ظاهر هویدا (14)
☼  ظاهر هویدا و دوستان (1)
☼  عبدالاحد مومند (6)
☼  عبدالباری جهانی (1)
☼  عبدالجبار ثابت (6)
☼  عبدالحمید دوم (2)
☼  عبدالحمید محتاط (2)
☼  عبدالحکیم کټوازی (1)
☼  عبدالخالق (4)
☼  عبدالرب رسول سیاف (9)
☼  عبدالرحمان پژواک (5)
☼  عبدالرحمن محمودی (1)
☼  عبدالرحمن پژواک (6)
☼  عبدالرزاق مامون (2)
☼  عبدالرشید دوستم (45)
☼  عبدالغفور لیوال (8)
☼  عبدالغنی خان قلعه بیگی (1)
☼  عبدالقادر ابهر (1)
☼  عبدالقدیر قاضیزاده (1)
☼  عبدالقهار عاصی (13)
☼  عبداللطیف جلالی (1)
☼  عبداللطیف پدرام (15)
☼  عبدالله الفت (1)
☼  عبدالله عبدالله (36)
☼  عبدالمجید زابلی (1)
☼  عبدالمجید کلکانی (2)
☼  عبدالوهاب مددی (2)
☼  عبید جوینده (1)
☼  عبیدالله جان (1)
☼  عدنان اوکتار / هارون یحیی (33)
☼  عدنان مندرس (2)
☼  عزیز آشنا و رحیم جهانی (1)
☼  عزیز آشنا، آقا محمد کارگر و... (1)
☼  عزیز نایبی (1)
☼  عزیز گمان (1)
☼  عساکر افغان (1)
☼  عسکر انگلیس در قید افغانان (1)
☼  عشقری (1)
☼  عطاء محمد نور (37)
☼  عظیم الله خان (1)
☼  عظیم الله خان سدوزی (1)
☼  علامه صلاح الدین سلجوقی (2)
☼  علامه عبدالحی حبیبی (3)
☼  علامه غلام احمد غبار (1)
☼  علامه محمود طرزی (2)
☼  على احمد خان لويناب (1)
☼  علی اعتمادی (2)
☼  علی محمد زهما (2)
☼  علیا حضرت سرور سلطانه (1)
☼  عمر اکرم (2)
☼  عمر شریف (2)
☼  عکاس های فوری کابل (1)
☼  عکس احمد محمود امپراطور شاع... (1)
☼  عکس تاریخی (1)
☼  غازی غلام الدین کمالی (1)
☼  غازی نایب امیر خان کوهدامنی (1)
☼  غرزی لایق (1)
☼  غزال انیل (2)
☼  غزال جان و انیل جان (1)
☼  غزال عنایت (24)
☼  غزل سادات (60)
☼  غلام احمد نوید (3)
☼  غلام حسین ناتکی (1)
☼  غلام دستگیر پنجشیری (2)
☼  غلام سرور جویا (1)
☼  غلام محمد طرزی (2)
☼  غلام محمد غبار (5)
☼  غلام محمد فرھاد (1)
☼  غلام محمد میمنه گی (2)
☼  غنی خان (1)
☼  غوث جان زلمی بادوستان (1)
☼  غوث زلمی (3)
☼  غور تاریخی (1)
☼  فارغ التحصیلان پوهنتون کابل (1)
☼  فاطمه ربانی (6)
☼  فامیل سراج (1)
☼  فامیل وهاب (1)
☼  فتانه نجیب (5)
☼  فرح «غیاث» (33)
☼  فرزانه ناز (45)
☼  فرشته «کاظمی» (1)
☼  فرشته «کاظمی» در کابل / (4)
☼  فرشته جان سما (1)
☼  فرشته حضرتی (2)
☼  فرهاد دریا (31)
☼  فرهاد شمس (1)
☼  فرید احمد مزدک (6)
☼  فریده ترانه (24)
☼  فضل احمد جان نینواز (1)
☼  فضل احمد زکریا (نینواز) (1)
☼  فضل احمد زکریا نینواز (2)
☼  فضل احمد نینواز (4)
☼  فقیر فروزی (4)
☼  فقیر محمد ننگیالی (6)
☼  فواد رامز (2)
☼  فواد ساغر (1)
☼  فوتبالیستهای لیسهٔ حبیبیه (1)
☼  فوزیه کوفی (7)
☼  فیاض حمید (1)
☼  فیروزه حفیظوا (5)
☼  فیض محمد زکریا (2)
☼  فیض محمد کاتب (2)
☼  قاری عبدالله (2)
☼  قدیم (1)
☼  قشون انگلیس (2)
☼  قصر تاجبیگ (1)
☼  قلندر خان محمود (1)
☼  قهار عاصی (2)
☼  قوای مسلح افغان در ۹۰ (1)
☼  قوای مسلح افغانستان (7)
☼  قوماندان احمدشاه مسعود شهید (2)
☼  قوماندان عبدالحق (33)
☼  قوماندان محمد عثمان اشپاری (1)
☼  قیس الفت (1)
☼  لطیف ناظمی (1)
☼  لطیف ننگرهاری (1)
☼  لطیفه عزیزی (8)
☼  لیسهٔ امانی صنف دال ۹ (1)
☼  لیسهٔ زغونه اڼا کندهار (1)
☼  لیلی زاهدی (3)
☼  لیمه (1)
☼  لینا علم (4)
☼  مارشال شاه ولیخان (1)
☼  ماریا بشیر (1)
☼  مامون (1)
☼  مامون اسحاق (1)
☼  مجاهدین (1)
☼  مجاهدین افغان (1)
☼  مجاهدین افغان در مقابل انگلیس (1)
☼  مجاهدین میوند (1)
☼  مجسمه انهیتا (1)
☼  مجیب الرحمن رحیمی (2)
☼  مجید کلکانی (1)
☼  محب الله خان (1)
☼  محبوب الله محبوب (2)
☼  محبوبه جباری (1)
☼  محصل (1)
☼  محصلان (1)
☼  محصلان افغان (1)
☼  محصلان افغان در مصر (1)
☼  محصلین (1)
☼  محصلین افغانی در آلازهر (1)
☼  محصلین دختر (1)
☼  محصلین زن (2)
☼  محمد ابراهیم نسیم (5)
☼  محمد احسان همایون (1)
☼  محمد اشرف غنی احمدزی (2)
☼  محمد اعظم رهنورد زریاب (10)
☼  محمد حسین خان (5)
☼  محمد حسین یمین (1)
☼  محمد حنیف اتمر (51)
☼  محمد داوود / خارجی (41)
☼  محمد داوود / ریاست جمهوری (29)
☼  محمد داوود / فامیل (12)
☼  محمد داوود / قدیمی (14)
☼  محمد داوود نعیمی (2)
☼  محمد رحیم ساربان (5)
☼  محمد شفیق وجدان (1)
☼  محمد شفیق گل آقا شیرزی (18)
☼  محمد طارق بزگر (نوستالژِی د... (48)
☼  محمد طارق بزگر (یادگاری) (35)
☼  محمد ظاهر شاه (1)
☼  محمد ظاهرشاه (1)
☼  محمد علی در افغانستان (16)
☼  محمد قسیم فهیم (42)
☼  محمد نادر خان (1)
☼  محمد هاشم خان میوندوال (1)
☼  محمد هاشم میوندوال (12)
☼  محمد ولی خان دروازی بدخشی (8)
☼  محمد کاظم آهنگ (1)
☼  محمود جعفری (2)
☼  محمود طرزی (18)
☼  محمود طرزی / نزدیکان (5)
☼  محمود فارانی (1)
☼  مخفی بدخشی (1)
☼  مداری (1)
☼  مددی (1)
☼  مدینه «طاهر» (7)
☼  مدینه حمیدی (9)
☼  مراسم جشن (1)
☼  مراسم گلگذاری (1)
☼  مرحوم داکتر اکسیری (40)
☼  مرحوم سراج الدین سعید (7)
☼  مرد افغان (2)
☼  مردم (1)
☼  مردم کابل (14)
☼  مردم کابل قدیم (1)
☼  مردی کوچی (2)
☼  مریم (23)
☼  مریم ۰ (2)
☼  مریم ۹ (2)
☼  مریم افغان (23)
☼  مریم شریفی (1)
☼  مسحور جمال (3)
☼  مسعود جنازه / (3)
☼  مسعود زمان جهاد / (34)
☼  مسعود زمان حاکمیت / (12)
☼  مسعود / فامیل (15)
☼  مسعود و بزرگان پشتون (8)
☼  مسعود و پرچمیان (5)
☼  مسلمانان (27)
☼  مسکا احمدزی (3)
☼  مشعل هنریار (1)
☼  مصطفی «عمرزی» (2)
☼  مصطفی ظاهر (1)
☼  مصطفی کمال  (21)
☼  معروفه ذکی منصوری (13)
☼  معلم ها و شاگردان (1)
☼  معلمان لیسهٔ ملالی (1)
☼  معلمین مکتب ملالی در سال ۹ ... (1)
☼  مقامات افغانی (1)
☼  ملا برهان الدین ربانی / باز... (8)
☼  ملا برهان الدین ربانی / توه... (5)
☼  ملا برهان الدین ربانی / حکومت (5)
☼  ملا برهان الدین ربانی / خارجی (26)
☼  ملا برهان الدین ربانی / زما... (7)
☼  ملا برهان الدین ربانی / فامیل (3)
☼  ملا برهان الدین ربانی / قدیمی (3)
☼  ملا ربانی (1)
☼  ملاقات در روم (1)
☼  ملالی جویا (8)
☼  ملنگ جان (2)
☼  ملکه ثریا (16)
☼  ملکه حمیرا (8)
☼  ملی بس (2)
☼  منیژه دولت وا در افغانستان (5)
☼  منیژه دولتوا (5)
☼  مهرانگیز (1)
☼  موتر جنازهٔ احمد ظاهر جان (1)
☼  مورتمر دیورند (1)
☼  موسی شفیق (3)
☼  مولانا جلال الدین حقانی (9)
☼  موهن لال (2)
☼  ميمونه غزال (1)
☼  مژده جمال زاده (63)
☼  مژگان «حسینی» (6)
☼  مکناتن [macnaghten] (1)
☼  میا ببرک خان (1)
☼  میر اکبر خیبر (1)
☼  میر خیرالدین سادات (1)
☼  میر غلام محمد غبار (1)
☼  میر فخرالدین فهیم (1)
☼  میر محمد علی خان (1)
☼  میر مسجدی خان (1)
☼  میر مسجدی خان کوھستانی (1)
☼  میرغلام محمد غبار (1)
☼  میرمن رخشانه (1)
☼  میرمن رخشانه با دوستان (1)
☼  میرمن مهوش (1)
☼  میرمن پروین (4)
☼  میرمن ژیلا (3)
☼  میرمن ژیلا و استاد ځلاند (1)
☼  میرمن ژیلا و دوستان (2)
☼  میوندوال با کینیدی (1)
☼  نادر نعیم (8)
☼  نادیا انجمن (7)
☼  نادیه (1)
☼  ناشناس (7)
☼  نامعلوم (14)
☼  نایب سالار سعدالله ساپی (9)
☼  نایب سالار عبدالوکیل خان نو... (3)
☼  نبی پاکطین (1)
☼  نجم الدین کاویانی (2)
☼  نجیب سیرت / کوهنورد افغان (92)
☼  نجیم نوابی (1)
☼  نجیم نیکزاد (1)
☼  نرگس بهار (197)
☼  نسیم نگهت (1)
☼  نصیر مهرین ذکیه کهزاد (1)
☼  نطاق رادیو افغانستان (1)
☼  نظامی گنجه یی (1)
☼  نظری پریانی (2)
☼  نعیم پوپل (2)
☼  نغمه (26)
☼  نقشهٔ افغانستان (1)
☼  نمایش زراعتی (1)
☼  نو بهار از اره رسید (1)
☼  نوازنده گان (1)
☼  نور احمد اعتمادی (2)
☼  نور احمد خان اعتمادی (1)
☼  نور حیا (101)
☼  نور محمد تره کی (12)
☼  نوراحمد خالدی (1)
☼  نورمحمد تره کی، (1)
☼  نیایشگاه آسمایی (1)
☼  نیزه بازی (1)
☼  هادی نعیم (1)
☼  هارون انصاری (8)
☼  هارون انصاری و احسان سعید (1)
☼  هارون پوپلزی (1)
☼  هارون یوسفی (1)
☼  هاشم خان میوندوال (2)
☼  هاشم میوندوال (1)
☼  هانیه مزاری  (10)
☼  هشام ربی (1)
☼  همایون مغول (1)
☼  هنرمندان افغان (4)
☼  هنرمندان افغانی (2)
☼  هنرمندان ایرانی در کابل (2)
☼  هنرمندان رادیو افغانستان (1)
☼  هنرمندان رادیو افغانستان قدیم (1)
☼  هنرمندان رادیو کابل (1)
☼  هنرمندان رایدیو افغانستان ق... (12)
☼  هنرمندان قدیم موسیقئ افغانس... (1)
☼  هنرمندان موسیقی افغانستان (1)
☼  هنرمندان هندی در کابل (1)
☼  هنرپیشه گان خارجی - کلاسیک (71)
☼  هنگامه (13)
☼  هنگامه جان (14)
☼  هنگامه جان با استاد نسیم (1)
☼  هنگامه جان با غوث جان زلمی (1)
☼  هنگامه جان و استاد ارمان (1)
☼  هنگامه جان و ظاهر جان هویدا (1)
☼  هیأت افغانی عازم راولپندی (1)
☼  هیأت انگلیس در کابل (1)
☼  هیت های نظامی (1)
☼  هیله ویسا (1)
☼  و . صمدزی - 1 (1)
☼  و . صمدزی - 10 (1)
☼  و . صمدزی - 11 (1)
☼  و . صمدزی - 12 (1)
☼  و . صمدزی - 13 (1)
☼  و . صمدزی - 14 (1)
☼  و . صمدزی - 15 (1)
☼  و . صمدزی - 16 (1)
☼  و . صمدزی - 17 (1)
☼  و . صمدزی - 18 (1)
☼  و . صمدزی - 19 (1)
☼  و . صمدزی - 2 (1)
☼  و . صمدزی - 20 (1)
☼  و . صمدزی - 21 (1)
☼  و . صمدزی - 22 (1)
☼  و . صمدزی - 23 (1)
☼  و . صمدزی - 24 (1)
☼  و . صمدزی - 25 (1)
☼  و . صمدزی - 26 (1)
☼  و . صمدزی - 27 (1)
☼  و . صمدزی - 28 (1)
☼  و . صمدزی - 29 (1)
☼  و . صمدزی - 3 (1)
☼  و . صمدزی - 30 (1)
☼  و . صمدزی - 31 (1)
☼  و . صمدزی - 32 (1)
☼  و . صمدزی - 33 (1)
☼  و . صمدزی - 34 (1)
☼  و . صمدزی - 35 (1)
☼  و . صمدزی - 36 (1)
☼  و . صمدزی - 37 (1)
☼  و . صمدزی - 38 (1)
☼  و . صمدزی - 39 (1)
☼  و . صمدزی - 4 (1)
☼  و . صمدزی - 40 (1)
☼  و . صمدزی - 41 (1)
☼  و . صمدزی - 42 (1)
☼  و . صمدزی - 43 (1)
☼  و . صمدزی - 44 (1)
☼  و . صمدزی - 45 (1)
☼  و . صمدزی - 46 (1)
☼  و . صمدزی - 47 (1)
☼  و . صمدزی - 48 (1)
☼  و . صمدزی - 49 (1)
☼  و . صمدزی - 5 (1)
☼  و . صمدزی - 50 (1)
☼  و . صمدزی - 51 (1)
☼  و . صمدزی - 52 (1)
☼  و . صمدزی - 53 (1)
☼  و . صمدزی - 54 (1)
☼  و . صمدزی - 55 (1)
☼  و . صمدزی - 56 (1)
☼  و . صمدزی - 57 (1)
☼  و . صمدزی - 58 (1)
☼  و . صمدزی - 59 (1)
☼  و . صمدزی - 6 (1)
☼  و . صمدزی - 60 (1)
☼  و . صمدزی - 61 (1)
☼  و . صمدزی - 62 (1)
☼  و . صمدزی - 63 (1)
☼  و . صمدزی - 64 (1)
☼  و . صمدزی - 65 (1)
☼  و . صمدزی - 66 (1)
☼  و . صمدزی - 67 (1)
☼  و . صمدزی - 68 (1)
☼  و . صمدزی - 69 (1)
☼  و . صمدزی - 7 (1)
☼  و . صمدزی - 70 (1)
☼  و . صمدزی - 71 (1)
☼  و . صمدزی - 72 (1)
☼  و . صمدزی - 73 (1)
☼  و . صمدزی - 74 (1)
☼  و . صمدزی - 75 (1)
☼  و . صمدزی - 76 (1)
☼  و . صمدزی - 77 (1)
☼  و . صمدزی - 78 (1)
☼  و . صمدزی - 79 (1)
☼  و . صمدزی - 8 (1)
☼  و . صمدزی - 80 (1)
☼  و . صمدزی - 9 (1)
☼  وحید صابری (2)
☼  وحید عبدالله (1)
☼  وحید قاسمی (3)
☼  وزارت مالیه (1)
☼  وزیر یارمحمد خان (1)
☼  ولی (6)
☼  ولی حجازی (1)
☼  ولی پوپل (1)
☼  ولید حقوقی (1)
☼  وکلای شورا (1)
☼  وکیل رؤف (1)
☼  ویدا (76)
☼  ویدا «صمدزی» (94)
☼  ویدا صمدزی (7)
☼  ویدا صمدزی خالکوبی (1)
☼  ویدا صمدزی در آمریکا (1)
☼  ویدا صمدزی در ملکه ی زیبای... (1)
☼  ویدا صمدزی در هند / (17)
☼  ویدا صمدزی ملکه ی زیبایی /... (1)
☼  ویدا صمدزی ملکه ی زیبایی ج... (1)
☼  ویدا صمدزی با پرچم افغانستان (2)
☼  ویدا صمدزی با پرچم های افغا... (1)
☼  ویدا صمدزی با چادری در ملکه... (1)
☼  پارادایس سروری (8)
☼  پارلمان در عصر امیر امان ال... (1)
☼  پاور لفتنگ (25)
☼  پاکستانی (237)
☼  پرستو (1)
☼  پرستو و رحیم مهریار (1)
☼  پروانه (1)
☼  پروفیسر، دکتر، دیپلوم انجین... (1)
☼  پروفیسور استاد ربانی (1)
☼  پروفیسور استاد عبدالرسول سیاف (1)
☼  پروفیسور حضرت ضبغت الله مجددی (1)
☼  پریسا مرسل (8)
☼  پسره افغان (1)
☼  پل (1)
☼  پهلوانان افغان (1)
☼  پول افغانستان (1)
☼  پولیس شهر کابل (1)
☼  پوهاند حیدرزاد (6)
☼  پوهاند حیدرزاد با اعلیحضرت ... (2)
☼  پوهاند حیدرزاد با دوستان (1)
☼  پوهاند حیدرزاد با رئیس جمهو... (2)
☼  پوهاند عبدالحی حبیبی (1)
☼  پوهاند نصیر احمد وجوهات (1)
☼  پوهاند نظر محمد سکندر (1)
☼  پوهاند وفی اله سمیعی وزیر ع... (1)
☼  پوهاند پروفيسر دوکتور موهن ... (1)
☼  پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون کابل (1)
☼  پیر سیداحمد گیلانی (1)
☼  پیلوتان آریانا (1)
☼  ځلاند (7)
☼  څانگه آماج (3)
☼  چادری به مود (1)
☼  چادری در دیسکو! (1)
☼  چادری در شفاخانه (1)
☼  چادری در غرب (1)
☼  چاپانداز (2)
☼  چاپاندازان (1)
☼  چهره‌ای متفاوت از زن افغان ... (1)
☼  ژولی عنایت (2)
☼  ژیلا (13)
☼  ژیلا با استاد خیال و میرمن ... (1)
☼  ژیلا و هنرمندان رایدیو افغ... (1)
☼  ژیلا و شوهرش (2)
☼  ژیلا و محمد رفیع (1)
☼  ژیلا و ملکه حمیرا (1)
☼  ژیلا و میرمن رخشانه (1)
☼  ښاغلی محمد داود (1)
☼  کابل (2)
☼  کابل در دههٔ ۹۰ (1)
☼  کابل دههٔ ۹۰ سنه مشترک (2)
☼  کابل ننداری (1)
☼  کابلیان (3)
☼  کاروان (2)
☼  کارگران (1)
☼  کاگران ملی بس (1)
☼  کبرا حاتمی (9)
☼  کبرا نورزائی (2)
☼  کبرا نورزی (1)
☼  کراچی کشان (1)
☼  کرشمه عزیزی (1)
☼  کریمخان رحیم (1)
☼  کنفرانس صلح افغان و انگلیس (1)
☼  کنیشکا کبیر (1)
☼  کورس میهنی درسال شمسی (1)
☼  کوچی (1)
☼  کیست؟ (4)
☼  گروه باران (1)
☼  گل محمد خوشی (1)
☼  گلف (31)
☼  گوگوش (1)
☼  ھارون یوسفی (1)
☼  یاسمین علی (10)
☼  یعقوب قاسمی (1)
☼  یونس (1)
☼  یک شمار شاگردان طب در استان... (1)
☼  ۰ افغانیگی (2)
☼  ۰۰ افغانیگی (1)
☼  ۰۰۰ افغانیگی (1)
| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us