څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

اعلیحضرت سردار محمد داود خان شهید [17]

اعلیحضرت سردار محمد داود خان شهید 1

از کتابخانه : داکتر محمد علی ابدالی
20-October-2014
اعلیحضرت سردار محمد داود خان شهید 2

از کتابخانه : داکتر محمد علی ابدالی
20-October-2014
اعلیحضرت سردار محمد داود خان شهید 3

از کتابخانه : داکتر محمد علی ابدالی
21-October-2014
اعلیحضرت سردار محمد داود خان شهید 4

از کتابخانه : داکتر محمد علی ابدالی
21-October-2014
اعلیحضرت سردار محمد داود خان شهید 5

از کتابخانه : داکتر محمد علی ابدالی
21-October-2014
اعلیحضرت سردار محمد داود خان شهید 6

از کتابخانه : داکتر محمد علی ابدالی
21-October-2014
اعلیحضرت سردار محمد داود خان شهید 7

از کتابخانه : داکتر محمد علی ابدالی
21-October-2014
اعلیحضرت سردار محمد داود خان شهید 8

از کتابخانه : داکتر محمد علی ابدالی
21-October-2014
اعلیحضرت سردار محمد داود خان شهید 9

از کتابخانه : داکتر محمد علی ابدالی
21-October-2014
اعلیحضرت سردار محمد داود خان شهید 10

از کتابخانه : داکتر محمد علی ابدالی
22-October-2014
اعلیحضرت سردار محمد داود خان شهید 11

از کتابخانه : داکتر محمد علی ابدالی
11-February-2015
اعلیحضرت سردار محمد داود خان شهید 12

از کتابخانه : پوهاند امان الله حیدرزاد
11-February-2015
اعلیحضرت سردار محمد داود خان شهید 13

از کتابخانه : پوهاند امان الله حیدرزاد
11-February-2015
اعلیحضرت سردار محمد داود خان شهید 14

از کتابخانه : داکتر محمد علی ابدالی
21-February-2015
اعلیحضرت سردار محمد داود خان شهید 15

از کتابخانه : داکتر محمد علی ابدالی
21-February-2015
اعلیحضرت سردار محمد داود خان شهید 16

از کتابخانه : داکتر محمد علی ابدالی
21-February-2015
اعلیحضرت سردار محمد داود خان شهید 17

از کتابخانه : زینب نیک بین
04-May-2015

| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us