څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

اصطلاح : همایش
معنای فرضی : جلسه
معنای اصلی : باهم آمدن
ترکیب : [ هم ] به معنای نیز٬ اشتراک٬ یکجایی...
[ آیش ] حاصل مصدر از بن مضارع فعل آمدن٬ به معنای آمدن.
هم + آیش = همایش
بررسی : همآیش٬ چگونگی آمدن را بیان میکند که فشار معنی بالای حالت آمدن است٬ نه بالای گِردِهمآیی یا جلسۀ مردم. در معنی٬ همآیش در مقابل یکآیش قرار دارد.
 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us