څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

اصطلاح : دادگاه
معنای فرضی : محکمه
معنای اصلی : جایگاۀ انصاف
ترکیب : [ داد ] به معنای انصاف٬ عدل و برابری.
[ گاه ] به معنای زمان٬ عصر٬ دوران و مکان مظروف زمان.
داد + گاه = دادگاه
بررسی : دادگاه٬ نمیتواند محل صدور و تأمین و تطبیق احکام برای هرنوع قانون باشد. فرضاً٬ تطبیق و حاکمیت قوانین مدنی لزوماً نیاز به داوری قاضی ندارد. مثلاٌ دو جوان برای عقد نکاح به محکمه میروند٬ قاضی حکم قانون اسلامی را بالای آنها جاری میسازد که علی الاصول انصاف و عدالتی در کار نیست .
 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us