امیر امان الله خان غازی در اروپا, سال 1928 میلادی
څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

رویداد های تاریخی افغانستان
Timeline of Afghan history
کی٬ کۍ٬ کجا٬ چه؟   Five Ws  
WHO & WHERE | کی و در کجا WHEN | کۍ
Where | کجا Who or What | کی یا چه Year | سال Month | ماه Day | روز
Europe
اروپا
Amanullah Khan
امیر امان الله خان غازی
1928 CE 6
-

پایان مسافرت بزرگ شاه امان الله به خارج.

End of Europe tour of Amir Amanullah Khan.

منابع | Sources
Last Update: October 15, 2007
Researcher:

مواد مرتبط

اعلیحضرت امیر امان الله خان غازی

اعلیحضرت امیر امان الله خان غازی در لندن ۹

اعلیحضرت امیر امان الله خان غازی با ملکه ثریا

اعلیحضرت امیر امان الله خان غازی

اعلیحضرت امیر امان الله خان غازی

اعلیحضرت امیر امان الله خان غازی

اعلیحضرت امیر امان الله خان غازی با ملکه ثریا

اعلیحضرت امیر امان الله خان غازی

اعلیحضرت امیر امان الله خان غازی

اعلیحضرت امیر امان الله خان غازی با ملکه ثریا| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us