کوشانی ها در پشاور, سال 64 میلادی
څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

رویداد های تاریخی افغانستان
Timeline of Afghan history
کی٬ کۍ٬ کجا٬ چه؟   Five Ws  
WHO & WHERE | کی و در کجا WHEN | کۍ
Where | کجا Who or What | کی یا چه Year | سال Month | ماه Day | روز
Peshawer
پشاور
The Kushans
کوشانی ها
64 CE -
-
 The Kushans | کوشانی ها

کوشانی ها شهر تاکسیلا (پشاور) در پاکستان کنونی را تصرف نمودند.

The Kushans sack the city of Taxila in present day Peshawer.

منابع | Sources
Last Update: June 14, 2017
Researcher:

مواد مرتبط| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us