الپتگین در غزنی, سال 962 میلادی
څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

رویداد های تاریخی افغانستان
Timeline of Afghan history
کی٬ کۍ٬ کجا٬ چه؟   Five Ws  
WHO & WHERE | کی و در کجا WHEN | کۍ
Where | کجا Who or What | کی یا چه Year | سال Month | ماه Day | روز
Ghazni
غزنی
Alp Tigin
الپتگین
962 CE -
-
 Alp Tigin | الپتگین

الپتگین تمدن غزنوی را در شهر غزنه تهداب میگذارد. دورۀ اسلامی با سلسلۀ غزنويان در افغانستان برقرار گردیده٬ افغانستان مرکز قدرت و تمدن اسلام میشود.

Alip Tigin founded the Ghaznavid dynasty at Ghazna. An Islamic era established with the Ghaznavid Dynasty and Afghanistan becomes the center of Islamic power and civilization.

منابع | Sources
Last Update: October 15, 2007
Researcher:

مواد مرتبط| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us