څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US


آهنگهایش
 هنرمند ناپیدا 
هنرمند ناپیدا
- بیه بوری وطن بوری وطندار -
پرده: نامعلوم
راگ: نامعلوم
تال: نامعلوم
بندشگر: نامعلوم
سال ثبت: نامعلوم
محل ثبت: نامعلوم
زبان آهنگ: دری
شعر از: نامعلوم
درازای آهنگ: --:-- mimutes
Loading player...

بیه بوری وطن بوری وطندار
 
زهجرت دل بکن بوری وطندار
 
بیه بوری ازی مولکایی مردم
 
وطن بوری وطن بوری وطندار
 
اگر پشتون و تاجیک یا هزاره
 
اگر ایماق و ازبک نام داره
 
بلوچی پشه‌ ای و غیره اقوام
 
در این کشور همگی پک شریکه
  
بیه بوری وطن بوری وطندار
 
زهجرت دل بکن بوری وطندار
 
بیه بوری ازی مولکایی مردم
 
وطن بوری وطن بوری وطندار
  
وطن این تن‌ فدای سنگ کویت
 
خاک غربت نیارزد تار مویت
 
خاک غربت مرا غمبار کرده
 
دل‌ پر غصه می‌ آیم بسویت
 
 
بیه بوری وطن بوری وطندار
 
زهجرت دل بکن بوری وطندار
 
بیه بوری ازی مولکایی مردم
 
وطن بوری وطن بوری وطندار
نوازده گان / یادداشت:
Matin Hamidy Last update: Oct 7, 2013
Matin Hamidy متین حمیدی
 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us