څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT USلهجه های مروج مردم هزاره ۲

نویسنده: الحاج محمد عوض نبیزاده
دسته بندی: زبان
از کتابخانه: داکتر محمد علی ابدالی
تاریخ دسترسی: February 21, 2015 at 10:52:30 PM UTC


این کتاب رامیتوانید فقط توسط ایمل، بدست بیآورید
You can receive this book, only by Email

 
 
Email:

| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us