پسره افغان

پسره افغان
پسره افغان باچشمان آبی Afghan boy
UPLOADED ON: 18-October-2015
SOURCE: فیسبوک
LIBRARIES: || Haji Mohammad Rahat || حاجی محمد راحت ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید