جورج پم پیدو

جورج پم پیدو
جورج پم پیدو ریس جمهور فرانسه در بامیان٬ سال 1968 میلادی.
UPLOADED ON: 04-February-2017
SOURCE: هویت-تاریخ
LIBRARIES: || Zainab Nikbin || زینب نیک بین ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید