استاد ملنگ

استاد ملنگ
استاد ملنگ نجرابی با دخترش.
UPLOADED ON: 15-October-2013
SOURCE: www.zeerwabum.org
LIBRARIES: || Mohammad Ali Abdali || داکتر محمد علی ابدالی ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید