شاه امان الله غازی و اتاترک

شاه امان الله غازی و اتاترک
شاه امان الله غازی و مصطفی کمال اتاترک در ترکیه.
UPLOADED ON: 10-December-2013
SOURCE: Ahmad Shams
LIBRARIES: || Mohammad Ali Abdali || داکتر محمد علی ابدالی ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید