بالاحصار کابل

بالاحصار کابل
بالاحصار کابل در سال ۱۸۷۹ میلادی٬ مصادف با دوهمین جنگ افغان و انگلیس.
UPLOADED ON: 21-October-2014
SOURCE: شکیبه رضائی
LIBRARIES: || Mohammad Ali Abdali || داکتر محمد علی ابدالی ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید