تبلیغات ضد جهادی حزب دموکراتیک خلق

تبلیغات ضد جهادی حزب دموکراتیک خلق
تبلیغات ضد جهادی حزب دموکراتیک خلق افغانستان
UPLOADED ON: 04-January-2017
SOURCE: مصطفی «عمرزی»
LIBRARIES: || Mustafa Omarzai || مصطفی عمرزی ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید