زلمی شهباز

زلمی شهباز
از مدیر مسوولان روزنامه ی دولتی «هیواد»
UPLOADED ON: 17-February-2017
SOURCE: حیات الله بخشی
LIBRARIES: || Mustafa Omarzai || مصطفی عمرزی ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید