اعلیحضرت امیر حبیب الله خان

اعلیحضرت امیر حبیب الله خان
اعلیحضرت امیر حبیب الله خان با بعضی از اراکین دولت.
UPLOADED ON: 21-October-2014
SOURCE: آرشیڤ سلطنتی
LIBRARIES: || Mohammad Ali Abdali || داکتر محمد علی ابدالی ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید