اعلیحضرت امیر امان الله خان

اعلیحضرت امیر امان الله خان
اعلیحضرت امیر امان الله خان با اعلیحضرت رضاشاه پهلوی در کنار اراکین دولت های افغانستان و ایران٬ در تهران.
UPLOADED ON: 21-October-2014
SOURCE: آرشیڤ سلطنتی ایران
LIBRARIES: || Mohammad Ali Abdali || داکتر محمد علی ابدالی ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید