اعلیحضرت امیر حبیب الله خان

اعلیحضرت امیر حبیب الله خان
اعلیحضرت امیر حبیب الله خان و سردار عنایت الله سراج٬ در یکی از روزنامه های انگلیس.
UPLOADED ON: 13-July-2014
SOURCE: آرشیڤ سلطنتی
LIBRARIES: || Saif Fazel || سیف الله فضل ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید