قشون انگلیس

قشون انگلیس
قشون انگلیس در درهٔ خیبر در سال ۱۹۱۹ میلادی.(جنگ سوم افغان و انگلیس)
UPLOADED ON: 21-October-2014
SOURCE: صفیه حارث
LIBRARIES: || Mohammad Ali Abdali || داکتر محمد علی ابدالی ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید