کابل و کابلیان در عکس های ویلیام پودلیچ /

کابل و کابلیان در عکس های ویلیام پودلیچ  /
UPLOADED ON: 09-March-2017
SOURCE: http://www.pbase.com/qleap/afghan
LIBRARIES: || Haji Mohammad Rahat || حاجی محمد راحت ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید