امیر امان الله خان

امیر امان الله خان
جسد امیر امان الله خان در جلال آباد.
UPLOADED ON: 17-February-2019
SOURCE: --
LIBRARIES: || Saif Fazel || سیف الله فضل ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید