مقبره بی‌بی ‌مهرو

مقبره بی‌بی ‌مهرو
مقبره بی‌بی‌مهرو در فریۀ به همین نام. کابل. سال۱۸۷۹میلادی
UPLOADED ON: 24-July-2020
SOURCE: --
LIBRARIES: || Haji Mohammad Rahat || حاجی محمد راحت ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید