هنرمندان رادیو افغانستان

هنرمندان رادیو افغانستان
راديو افغانستان كابل ١٣٥٠
UPLOADED ON: 21-September-2015
SOURCE: فیسبوک
LIBRARIES: || Zainab Nikbin || زینب نیک بین ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید