سردار محمد داؤد خان

سردار محمد داؤد خان
سردار محمد داود خان و سفیر افغانستان٬ محمد هاشم خان میوندوال٬ در ایالات متحده امریکا.
UPLOADED ON: 02-August-2015
SOURCE: آرشیڤ ملی
LIBRARIES: || Zainab Nikbin || زینب نیک بین ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید