هلیکوپتر نظامی شوروی

هلیکوپتر نظامی شوروی
هلیکوپتر نظامی شوروی در نزدیکی مجسمه های بودا بامیان 1980- 1989. تصویر از هلیکوپتر دیگر گرفته شده است.
UPLOADED ON: 10-December-2013
SOURCE: Moladad Mandizi
LIBRARIES: || Mohammad Ali Abdali || داکتر محمد علی ابدالی ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید