عکس احمد محمود امپراطور شاعر جوان از ولایت بدخشان افغانستان

عکس احمد محمود امپراطور شاعر جوان از ولایت بدخشان افغانستان
تصویر من
UPLOADED ON: 25-April-2014
SOURCE: Ahmad mahmood imperator
LIBRARIES: || Ahmad Mahmood Imperator || احمد محمود امپراطور ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید