اثر باستانی در پلخمری

اثر باستانی در  پلخمری
بر اساس گزارشها در کوههای واقع درجنوب شهر پلخمری مرکز ولايت بغلان، درست در ۱۵ کيلومتری روستای "شمرق" ، آثار حک شده ای در ديوار يک کوه کشف شده است. اين آثار که مجموعه یی از اشکال کنده کاری شده در دل کوه است و يک کاروان در حال حرکت را نشان می دهد شامل چندين شتر، فيل، اسپ و انسان می شود که يکی پی ديگری حکاکی شده اند. گفته می شود که قدمت تاريخی اين آثار باستانی به ۲۰۰۰ سال قبل برمی گردد. شير آقا شايان، مدير مسئول جريده محلی "طلايه"، که در پلخمری منتشر می شود از نزديک اين اشکال باستانی را ديده و می گويد اين آثار در حال نابودی به دست افرادی است که احتمالا می خواهند شکسته های اين آثار را برای فروش به خارج از افغانستان ببرند. او می گويد اگر مسئولين امنيتی محل در زمينه حفظ اين آثار باستانی توجه نکند ممکن است در آينده نزديک اين آثار کاملا نابود شوند. رييس انيستيتوی باستان شناسی افغانستان همکاری مردم محلی را در کشف چنين آثاری يکی از راههای حفظ اينگونه آثار باستانی می داند. آقای فيروزی می گويد ممکن است ويرانه های بر جامانده از چندين سال جنگ در افغانستان با صرف هزينه مجددا مرمت و بازسازی شوند؛ اما ميراث های فرهنگی و آثاری باستانی که از بين می روند دوباره به هيچ قيمتی بدست نمی آيند. به گفته عبدالواسع فيروزی بر اساس اطلاعات آنها بيش از ۳۰ دسته از قاچاقچيان آثار باستانی در افغانستان مشغول به فعاليت هستند که در طول سالهای جنگ بسياری از آثار گرانبهای تاريخی افغانستان را به خارج منتقل کرده اند. از نواحی مختلف افغانستان گزارش های مبنی بر ادامه کاوش های غير قانونی و دستبرد آثار باستانی می رسد.
UPLOADED ON: 02-September-2013
SOURCE: BBC خالد انصاری
LIBRARIES: || Saif Fazel || سیف الله فضل ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید