مردم کابل

مردم کابل
مردم کابل در دههٔ ۱۹۶۰ میلادی.
UPLOADED ON: 20-October-2014
SOURCE: شکیبه رضائی
LIBRARIES: || Mohammad Ali Abdali || داکتر محمد علی ابدالی ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید