هشتم جوزای سال شمسی

هشتم جوزای سال  شمسی
به بهانه ی تصادم با آمریکاییان، از سرای شمالی تا بخش های مختلفی از کابل را چور، چپاول، تاراج و ویران کردند.
UPLOADED ON: 04-January-2017
SOURCE: نت
LIBRARIES: || Mustafa Omarzai || مصطفی عمرزی ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید