حوض کوه شاه سلیم

حوض کوه شاه سلیم
حوض کوه شاه سلیم ولایت بدخشان
UPLOADED ON: 15-January-2017
SOURCE: احمد ناظری
LIBRARIES: || Saif Fazel || سیف الله فضل ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید