کبرا نورزی

کبرا نورزی
میرمن کبرا نورزی٬ نخستین وزیر زن در افغانستان در دههٔ شصت.
UPLOADED ON: 11-February-2015
SOURCE: آرشیڤ ملی
LIBRARIES: || Zainab Nikbin || زینب نیک بین ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید