عزیز آشنا و رحیم جهانی

عزیز آشنا و رحیم جهانی
عزیز آشنا و رحیم جهانی. تشکیل آرکستر آماتور در دهۀ دموکراسی، خبر از ایجاد فضای نو و خواستهای نو می داد.
UPLOADED ON: 15-October-2013
SOURCE: http://dw.de/p/RF9f
LIBRARIES: || Mohammad Ali Abdali || داکتر محمد علی ابدالی ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید