طبیعت افغانستان در تصاویر جان پاتن

طبیعت افغانستان در تصاویر جان پاتن
Rock_formation
UPLOADED ON: 03-April-2017
SOURCE: httpwww.johnpattengraphics.comindex.html
LIBRARIES: || Mustafa Omarzai || مصطفی عمرزی ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید