محمد نادر خان

محمد نادر خان
1932with Sardar Asadullah Khan Saraj., Sardar Mohammad Daud Khan, Jawar Mohammad SHERIF KHAN, JAWAR HAMMAD SHERIF KHAN and king Mohammad Nader Shah سال ۱۹۳۲ میلادی٬ سردار اسدالله سراج٬ سردار محمد داود خان٬ جوهر محمد شریف خان٬ جوهر احمد شریف خان و نادر خان.
UPLOADED ON: 22-September-2015
SOURCE: آرشیڤ سلطنتی
LIBRARIES: || Haji Mohammad Rahat || حاجی محمد راحت ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید