زنان و دختران آموزش یافته ی افغان قبل از ثور گذاشتن اکلیل گل

زنان و دختران آموزش یافته ی افغان قبل از  ثور  گذاشتن اکلیل گل
زنان و دختران آموزش یافته ی افغان قبل از 7 ثور - گذاشتن اکلیل گل
UPLOADED ON: 17-October-2016
SOURCE: مصطفی «عمرزی»
LIBRARIES: || Mustafa Omarzai || مصطفی عمرزی ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید