مرحوم داکتر اکسیری

مرحوم داکتر اکسیری
به روایت کتاب «تاریخچه ی طبابت و فارمسی و سیر تکاملی آن در افغانستان»
UPLOADED ON: 04-March-2017
SOURCE: مصطفی «عمرزی»
LIBRARIES: || Mustafa Omarzai || مصطفی عمرزی ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید