نو بهار از اره رسید

نو بهار از اره رسید
نو بهار از راه رسید اما معشوقه من هنوز در راه است. امپراطور
UPLOADED ON: 26-April-2014
SOURCE: Ahmad mahmood imperator
LIBRARIES: || Ahmad Mahmood Imperator || احمد محمود امپراطور ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید