محصلان افغان در مصر

محصلان افغان در مصر
محصلان افغان در مصر استند. آنان جهت فراگرفتن علوم شرعی به دانشگاه الازهر مصر فرستاده شده بودند که در بین ایشان٬ برهان الدین ربانی و نعمت الله شهرانی به چشم میخورند.
UPLOADED ON: 04-May-2015
SOURCE: محمد عثمان عثمانی
LIBRARIES: || Zainab Nikbin || زینب نیک بین ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید