شهید محمد موسی «شفیق» در صدارت

شهید محمد موسی «شفیق» در صدارت
شهید محمد موسی «شفیق» در صدارت
UPLOADED ON: 09-October-2016
SOURCE: مصطفی «عمرزی»
LIBRARIES: || Mustafa Omarzai || مصطفی عمرزی ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید