امیر امان الله خان

امیر امان الله خان
امیر امان الله خان در ترکیه.
UPLOADED ON: 04-February-2017
SOURCE: نازی جباری
LIBRARIES: || Zainab Nikbin || زینب نیک بین ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید