آبدات شوروی از جنگ در افغانستان

آبدات شوروی از جنگ در افغانستان
UPLOADED ON: 24-January-2017
SOURCE: نت
LIBRARIES: || Mustafa Omarzai || مصطفی عمرزی ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید