فرزانه ناز

فرزانه ناز
آوازخوان افغان - بغلانی
UPLOADED ON: 28-December-2016
SOURCE: نت
LIBRARIES: || Mustafa Omarzai || مصطفی عمرزی ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید