مجاهدین افغان در مقابل انگلیس

مجاهدین افغان در مقابل انگلیس
UPLOADED ON: 13-March-2014
SOURCE: آرش ماجی
LIBRARIES: || Haji Mohammad Rahat || حاجی محمد راحت ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید