ولایت تخار در دهه ی هفتاد شمسی

ولایت تخار در دهه ی هفتاد شمسی
UPLOADED ON: 05-September-2017
SOURCE: نت
LIBRARIES: || Mustafa Omarzai || مصطفی عمرزی ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید