اعلیحضرت امیر حبیب الله خان

اعلیحضرت امیر حبیب الله خان
اعلیحضرت امیر حبیب الله خان٬ سال ۱۹۱۵
UPLOADED ON: 06-March-2014
SOURCE: آرشیڤ سلطنتی
LIBRARIES: || Haji Mohammad Rahat || حاجی محمد راحت ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید