پول افغانستان

پول افغانستان
پول افغانستان در عهد امانی ۱۳۰۴
UPLOADED ON: 15-June-2014
SOURCE: آرشیڤ سلطنتی
LIBRARIES: || Zainab Nikbin || زینب نیک بین ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید