سیاه و سفید / شوروی در جنگ افغانستان

سیاه و سفید / شوروی در جنگ افغانستان
UPLOADED ON: 24-March-2017
SOURCE: httpafgan.ruarch_e.htm
LIBRARIES: || Haji Mohammad Rahat || حاجی محمد راحت ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید