عبدالقدیر قاضیزاده

عبدالقدیر قاضیزاده
عبدالقدیر خان قاضیزاده در دوران عسکری.
UPLOADED ON: 29-January-2017
SOURCE: حیدر قاضیزاده
LIBRARIES: || Haji Mohammad Rahat || حاجی محمد راحت ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید