افغانستان در جنگ دوم افغان و انگلیس

افغانستان در جنگ دوم افغان و انگلیس
UPLOADED ON: 27-July-2018
SOURCE: مصطفی «عمرزی»
LIBRARIES: || Haji Mohammad Rahat || حاجی محمد راحت ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید